Čo potrebujem pri zápise v autoškole

Pri zápise v autoškole je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty. V skratke stačí prísť osobne s občianskym preukazom (prípadne so zákonným zástupcom), ostatné Vám vysvetlíme pri zápise v autoškole.

Dokumenty na zápis pre vodičský kurz sk. B

  • Občiansky preukaz
  • Vodičský preukaz (ak ho už vlastníte napríklad pre motorky)
  • Potvrdenie o lekárskej prehliadke je súčasťou žiadosti uvedenej nižšie.
  • Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré vám predložíme a pomôžeme vyplniť na úvodnom stretnutí. Ak chcete vybavenie urýchliť, tak si ju môžete stiahnuť z tejto stránky a vytlačiť obojstranne na formát A4. S tlačivom navštívite svojho všeobecného lekára a vyžiadate si potvrdiť výsledok lekárskej prehliadky na druhej strane žiadosti. Lekár si môže za tento úkon vypýtať administratívny poplatok. K zaradeniu do kurzu je potrebné mať toto tlačivo potvrdené lekárom a doručiť ho do kancelárie autoškoly aspoň 24 hodín pred začiatkom prvej teoretickej hodiny, ináč vás nevieme zaradiť do kurzu v elektronickom systéme JISCDVzor ako vyplniť žiadosť.
  • Peniaze na zápisné v prípade, že chcete zaplatiť v hotovosti. Je možné zaplatiť aj prevodom a na splátky. Prvá splátka musí byť uhradená pred prvou hodinou teórie. Viac informácií o možnostiach platby na splátky získate v autoškole.

 Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a prihláška do kurzu
 Vzor vyplnenia žiadosti a prihlášky

Dokumenty na zápis pre kondičné jazdy

  • Občiansky preukaz
  • Vodičský preukaz
  • Prihlášku k zápisu do kurzu, ktorú vám pomôžeme vyplniť na úvodnom stretnutí. Ak chcete vybavenie urýchliť, tak si ju môžete stiahnúť z tejto stránky a vytlačiť obojstranne na formát A4. K zaradeniu do kurzu je potrebné doručiť toto tlačivo do kancelárie autoškoly aspoň 30 minút pred prvou jazdou, ináč sa praktická jazda nemôže uskutočniť z dôvodu registrovania vašej prihlášky v elektronickom systéme JISCD!
  • Peniaze na zápisné len v prípade, že chcete zaplatiť v hotovosti. Je možné zaplatiť aj prevodom. Viac informácií o možnostiach platby na splátky získate v autoškole.

 Prihláška na kondičné jazdy alebo kurz parkovania

Zdieľať článok