FAQ

Najbližší kurz B začína v Košiciach 26.6.2024 o 17:00 a v Trebišove o 11.6.2024 a 18.6.2024 o 15:00

Kurzy na všetky skupiny A, B, C, D, E, T otvárame priebežne podľa záujmu. Aj cez úrad práce, aj na 3-5 splátky bez úveru.

Najčastejšie otázky a odpovede

Ak vás niečo zaujíma ohľadom výcviku v autoškole, čipovania alebo nových pravidiel zavedených v autoškolách, pýtajte sa emailom, správou na facebooku, či telefonicky 0948 888 816. Na vaše otázky sa snažíme odpovedať ľudskou a jednoduchou rečou ;o)

Vodičský kurz

 
Priebeh vodičského kurzu je predpísaný učebnými osnovami, ktoré musí dodržiavať každá autoškola na Slovensku. Viac informácií o počte povinných teoretických a praktických hodín uvádzame v časti Ako prebieha vodičský kurz v autoškole.

Prihlásiť sa môžete emailom, telefonicky 0948 888 816 aj elektronicky cez rezervačný systém. Vyberiete si termín prvej návštevy – úvodného strenutia, kde sa dohodneme na ďalších krokoch, podpíšete prihlášku do kurzu. V prípade vodičského kurzu si vyzdvihnete aj žiadosť, v ktorej si necháte potvrdiť výsledok lekárskej prehliadky. Viac info v časti Ako sa prihlásiť na kurz.

Novelizácia zákona o autoškolách v roku 2016 si vyžiadala zavedenie digitálnych noviniek do vyučovacieho procesu v autoškolách. Od decembra 2016 musí byť každé výcvikové vozidlo vybavené GPS modulom, ktoré eviduje počet jázd a polohu vozidla. Identifikačným zariadením a snímačom čipov s prístupom na internet musí byť vybavený aj trenažér a učebňa. Každý žiak sa musí pred začiatkom vyučovacej hodiny “pípnuť čipom” a tak potvrdiť svoju účasť na hodine. Na konci hodiny sa znova “odpípnuť”. Všetky údaje o prítomnosti na teoretických hodinách a praktických jazdách sa prenášajú do štátneho informačného systému JISCD , ktorý tvorí jednotný prístupový bod pre všetky dopravné správne orgány, autoškoly, inštruktorov autoškôl a uchádzačov o vodičské oprávnenie. Informačný systém zvyšuje a kontroluje kvalitu výcviku tým, že neumožňuje zápis fiktívnych hodín na papieri.

Taktiež podľa nových zákonných predpisov musí mať každá autoškola vo vlastníctve alebo prenájme autocvičicko v dĺžke 70 metrov, ktoré musí byť skolaudované na tento účel. Ak takýmto autocvičiskom nedisponuje, tak musí mať vo vlastníctve alebo v prenájme trenažér v kombinácií s náhradnou výcvikovou plochou v dĺžke 50 metrov. Časy, kedy autoškoly využívali na výcvik akúkoľvek prázdnu a voľnú plochu v Košiciach a okolí (amfiteátra alebo Cassosportu) sú už dávno preč.

Tieto zavedené novinky zvýšili náklady na prevádzku autoškôl a premietli sa do ceny kurzov.

Ďalšie zdroje na čítanie:
Získanie vodičského preukazu bude drahšie. Vieme, o koľko., nasaprievidza.sme.sk, 24.08.2016
Zaplatíme za vodičský preukaz dvojnásobok?, autobild.cas.sk, 05.11.2015
Zákony v každodennom živote (dnes o autoškolách), Petržalské noviny, 15.02.2017
Prichádza zásadná zmena pre autoškoly. Bude ich zrejme menej, tvnoviny.sk 19.06.2016
Vodičské kurzy len pod dohľadom satelitu, pravda.sk 29.07.2015
Autoškoly riešia zmeny. Vodičáky výrazne zdražejú hnonline.sk 08.06.2016

Sťažnosti, zmena a prestup do inej autoškoly

Dôvodov na nespokojnosť je viacero. Nie ste spokojný s výcvikom. Nespravili ste skúšky. Inštruktor sa správa nevhodne (hrubo, urážlivo, ponižujúco, arogantne…). Skracuje vyučovacie hodiny alebo si počas nich vybavuje súkromné záležitosti. Máte menej ako 1 jazdu týždenne alebo sa výcvik naťahuje na viac ako 6 mesiacov. Najprv sa pokúste sťažovať u inštruktora a majiteľa autoškoly. No nikdy nie je neskoro sa zamyslieť aj nad zmenou a rozhodnúť sa odísť. Nie ste prvý ani posledný komu sa nepodarilo vybrať tú správnu autoškolu. Na prestupe do inej autoškoly nie je nič zlé a často býva tým najlepším riešením aj za cenu finančnej straty. Stresujúce spomienky na jazdy môžu u niekoho spôsobiť psychický blok na celé roky. Autoškola je tu pre vás a nie vy pre ňu. Pokiaľ nie ste spokojný s kvalitou a prístupom, neváhajte sa ozvať a povedať svoj názor.

Sťažovať sa môžete priamo v autoškole, slušne a dôrazne si vyžiadať nápravu, plnenie za to, začo si platíte alebo vyžiadať si výmenu inštruktora. Pokúste sa o vzájomnú dohodu na odstúpení od zmluvy a o vyplatení pomernej nespotrebovanej finančnej čiastky. Prípadne môžete napísať negatívnu referenciu na sociálnych sieťach a internete. V najhorších prípadoch podať podnet na Okresný úrad – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý je štátnym dozorným orgánom nad autoškolami.

Ak ste už boli prihlásený na prvú skúšku, tak nie je možné prestúpiť do inej autoškoly (pretože vašu žiadosť o skúšku evidujú na polícii). Na zvládnutie skúšky máte 3 pokusy. Takže vám zostávajú ešte 2 termíny, ktoré môžete absolvovať len v rovnakej autoškole.

  • Ak ste neprešli testom, tak máte možnosť sa prísť otestovať a napísať všetky testy osobne v učebni autoškoly kedykoľvek v čase otváracích hodín.
  • Ak ste neprešli na kuželkách. Nezúfajte, dá sa to natrénovať. Odporúčame zaplatiť si doplnkovú jazdu na cvičisku a znova trénovať, trénovať, trénovať.
  • Ak ste neprešli na jazde v cestnej premávke. Odporúčame doplatiť si doplnkové jazdy pred ďalšou skúškou.

Po troch neúspešných termínoch musíte absolvovať celý vodičský kurz odznova, ale nie ste viazaný zostať v pôvodnej autoškole. Môžete sa rozhodnúť pre existujúcu autoškolu alebo vybrať si novú autoškolu. Znamená to znova absolvovať všetky teoretické hodiny a praktické jazdy, ktoré sa zaznamenávajú tokenom (čipom) na identifikačnom zariadení. Je to predpísané zákonom.

Pred zavedením čipov a GPS sa všetky kurzy dokumentovali papierovo. To neumožňovalo jednoduchu zmenu autoškoly. Po zavedení “čipovania” môže účastník vodičského kurzu predčasne ukončiť vodičský kurz v jednej autoškole a kontinuálne pokračovať vo výučbe teórie a praktickom výcviku v druhej autoškole (§ 8 ods. 10 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. ). Výnimky:

  • Presun nie je možný z kurzu vedenom v papierovej podobe do kurzu vedenom elektronicky.
  • Autoškola, z ktorej chcete odísť musí s presunom súhlasiť a vykonať záznam (súhlas) o presune v systéme JISCD. Bez tohto záznamu (súhlasu) presun účastníka kurzu z jednej autoškoly do druhej nie je možný.
  • Ak ste už výcvik ukončili, ste prihlásený na skúšku alebo ste už prvú/druhú skúšku absolvovali, tak presun nie je možný (vaša žiadosť je evidovaná na polícii). Až po tretej neúspešnej skúške môžete začať kurz odznova v inej autoškole.

Prakticky to znamená, že ak chce žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia zmeniť autoškolu, musí presvedčiť majiteľa autoškoly, aby to zaznamenal v JISCD a dohodnúť si finančné vyrovnanie v pôvodnej aj v novej autoškole. Ďalšou možnosťou je začať vodičský kurz úplne od začiatku v novej autoškole (s finančnou stratou). Začať kurz od začiatku znamená znova absolvovať všetky hodiny teórie a praktického výcviku, takže za celý kurz zaplatíte znova. Preto je stále dôležité rozhodnúť sa správne a vybrať si poctivú a serióznu autoškolu.

Vaše otázky v čase pandémie koronavírusu

Zatiaľ nie je jasné, do ktorej fázy otvárania prevádzok spadajú autoškoly. Organizačne nepatríme pod školstvo, ale ministerstvo dopravy. Takže je otázne, či praktické jazdy nám dovolia v druhej fáze (spoločne s taxislužbami) alebo až vo štvrtej fáze (so školami). Teóriu by mali umožňiť vyučovať online od 23.5.2020. Čakáme.

 

Zváž, ktorá možnosť sa ťa týka:

  1. Nemám možnosť dochádzať do Košíc alebo je to ďaleko. V tomto prípade odporúčame pokračovať v jazdách od septembra. Kurz ti neprepadne. Je lepšie jazdy odložiť na september ako celý deň precestovať kvoli hodine jazdy tam a späť. V septembri máš zaručené prioritné plánovanie jázd viackrát do týždňa.
  2. Mám obmedzené možnosti dochádzať do Košíc vlakom alebo autobusom, spoje chodia len zriedkavo alebo komplikovane prestupujem. Upozorni na tento fakt pri plánovaní jázd, aby sme našli vhodný čas na jazdy.
  3. Zmaturoval som a do Košíc sa nevrátim. Je viacero spôsobov riešenia tejto situácie, prosím kontaktuj nás, aby sme sa dohodli.
  4. Iné komplikácie. Zavolaj a ujasníme individuálne.

Skúška začína v skorých ranných hodinách od 7:30, preto tiež treba zvážiť, či ju chcete absolvovať cez leto alebo v septembri, keď budete znova na internáte, aby si nemusel dochádzať v skorých ranných hodinách

Do odvolania. O otvorení autoškôl rozhoduje hlavný hygienik SR a krízový štáb.O otvorení prevádzok autoškôl, vás budeme včas informovať. Viac info o zatvorení autoškôl je na stránke ministerstva dopravy.

Všetky skúšky od 16.3.2020 sa zrušili až do odvolania a budú presunuté na nový termín. Policajti neskúšajú.

Ak si bol prihlásený na skúšku (20.3., 23.3 alebo 31.3.2020) a zrušili ju, o náhradnom termíne ťa budeme informovať včas. Doplnkové jazdy pred skúškou budeme plánovať prioritne, tak ako doteraz.

Ak nemáš odjazdené všetky povinné jazdy, najprv musíš dojazdiť zostavajúce minúty a až potom ťa môžeme hlásiť na skúšku.

Vzhľadom na súčasnú situáciu nenaliehame, aby si splátku za kurz uhradil, kým je autoškola zatvorená. Ale ak by si to mal rád z krku a neminul si ich na iné, ponúkame ti dve možnosti:

1. možnosť je poslať splátku za kurz na náš bankový účet IBAN: SK74 8330 0000 0024 0071 4714 (do poznámky uviesť priezvisko) alebo

2. možnosť je uhradiť splátku v hotovosti, dôležité!!! až po telefonickej dohode, aby si nás našiel v kancelárii.

Splátky si môžeš rozložiť na dlhšie obdobie, ale pri plánovaní jázd po ukončení korona krízy, budeme prednostne plánovať tých žiakov, ktorí budú mať uhradený celý kurz.

Nové vodičské kurzy otvoríme, keď nám to dovolia. Ministerstvo dopravy upravuje vyhlášku, ktorou by malo umožňiť vyučovať teóriu v autoškolách online od 23.5.2020. Dovtedy odporúčame stiahnúť si na našej stránke žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, nechať ho potvrdiť všeobecným lekárom (ak ordinuje a bude ochotný ti ho potvrdiť, dohodni sa telefonicky). Toto potvrdnie je platné jeden rok a budeme ho potrebovať ešte pred začatím kurzu. Odporúčame ti tiež vyplniť online prihlášku na našej stránke, aby si mal rezervované miesto a mohli sme ťa informovať ihneď, ako otvoria autoškoly.

Už teraz priebežne evidujeme záujemcov, ktorí sa k nám do kurzu hlásia. Budeme ich pri otváraní kurzov uprednostňovať. Počítame s tým, že na hodinách teórie sa bude môcť zúčastniť len obmedzený počet žiakov. Nie každému sa ujde miesto v kurze cez leto.

Počet zostávajúcich minút/jázd si môžeš pozrieť v systéme JISCD. V čase, keď začal kurz a poskytol(a) si nám svoju emailovú adresu, tak ti systém automaticky poslal email s predmetom “Vytvorenie účtu v systéme JISCD“. Prostredníctvom tohto emailu si môžeš nastaviť prístupové heslo a pozrieť si zostávajúce minúty.

Úvodný manuál k základným úkonom nájdeš na adrese: https://www.jiscd.sk/fileadmin/user_upload/esd/autoskola/ESD_-DA-eLearnig_pre_%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADkov.pdf

Ak ti prístup funguje cez web, potom to môžeš skúsiť aj cez mobilnú apku: https://www.jiscd.sk/fileadmin/user_upload/esd/autoskola/ESD_-DAMA-_Ucastnicka_V_3.pdf

Ak to nevieš rozbehať alebo si email nedostal, tak nám napíš SMS, zistíme a dáme vedieť.

 

Online výučba zatiaľ nie je legislatívne možná. Zákon o autoškolách nám neumožňuje evidovať výučbu bez fyzickej prítomnosti žiaka v učebni. Prenos dát z čítačiek v učebni a na trenažéri je tohto času blokovaný. Ministerstvo dopravy momentálne upravuje vyhlášku, aby sme od 23.5.2020 mohli vyučovať online t.j. na diaľku.

Už sa na to pripravujeme. A hneď, ako bude vyhláška schválená, vám pošleme pozvánku s návodom, ako sa pripojiť na online hodiny teórie.

Podľa súčasnej legislatívy môže vodičský kurz trvať maximálne jeden rok. Ministerstvo dopravy však udelilo výnimku v období pandémie koronavírusu. Čo to znamená? Ak účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu “vis maior” (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie. Viac info na stránke ministerstva dopravy.

Skúšku na udelenie vodičského oprávnenia ti neodpustia, tak ako maturitu tohto roku zadarmo (bez vedomosti a bez osobnej účasti ;o).

Odporúčame ti znova zobrať učebnicu, sadnúť si a čítať, čítať, čítať. Zároveň si priebežne opakovať testy. Od 1.4.2020 budú na skúškach aktualizované papierové testy s novým otázkami po zmene zákona. Od 1.9.2020 sa zavádzajú elektronické náhodne generované testy. Neodkladaj si štúdium na poslednú chvíľu!!! Novinky ohľadom testov zatiaľ nemáme, ale určite budeme informovať, keď sa dozvieme. Ak niečomu nerozumieš, pýtaj sa cez messenger alebo SMS, odpovedáme priebežne.

Ak ti nestačí povinný počet jázd, ktorý ti zostáva odjazdiť, máš možnosť si jazdy doplatiť.

Vodičský preukaz získavaš, dá sa povedať, “na celý život”. Keď si nesadneš za volant mesiac, to neznamená, že si môžeš dovoliť všetko zabudnúť, je stále platný. Kto sa bude sťažovať, že zabudol, vrátime ho za auto-trenažér ;o)))