Učebné pomôcky

Najbližší kurz B začína v Košiciach 26.6.2024 o 17:00 a v Trebišove o 11.6.2024 a 18.6.2024 o 15:00

Kurzy na všetky skupiny A, B, C, D, E, T otvárame priebežne podľa záujmu. Aj cez úrad práce, aj na 3-5 splátky bez úveru.

Učebné pomôcky

Učebňa autoškoly je vybavená moderným nábytkom – pracovnými stolmi určenými pre pohodlnú prácu s počítačom a kancelárskymi kreslami s výškovo-nastaviteľným sedením. Na teoretických hodinách využívame eko-tabuľu na písanie a zdieľanie multimediálnych video-prezentácií na veľkej 55″ TV obrazovke. Príďte sa k nám pozrieť na nezáväzné úvodné stretnutie pred začatím kurzu.

Učebnica pre žiadateľa o vodičské oprávnenie skupiny B

Knižná verzia učebnice od vydavateľstva bdesign. Spomedzi ostatných knižných učebníc vyniká množstvom farebných ilustrácii a názornými fotografiami, ktoré doplňujú predpisy cestnej premávky. Je veľmi vyhľadávaná najmä mladými ľuďmi, ktorý nemajú radi čítanie dlhej textovej podoby zákonov a vyhlášok. Obsahuje teóriu vedenia vozidla pre začiatočníkov, ale chýbajú v nej skúšobné otázky a konštrukcia vozidiel.

Učebnice pre žiadateľov o vodičské oprávnenie

Na trhu exituje viacero verzii učebníc pre žiadateľov o vodičské oprávnenie od rôznych vydavateľstiev. V rámci kurzov sme sa rozhodli vám poskytnúť na výber nasledujúce tituly:

Nové pravidlá cestnej premávky

Knižná verzia učebnice od vydavateľstva Nová práca. Túto učebnicu si vyberajú najmä žiaci, ktorí uprednotňujú čítanie súvislého textu zákona s komentárom bez množstva rušiacich ilustrácií. Obsahuje skúšobné otázky a podrobný popis konštrukcie vozidiel, no neobsahuje teóriu vedenia vozidiel.

Učebné pomôcky

Učebňa autoškoly je vybavená moderným nábytkom – pracovnými stolmi určenými pre pohodlnú prácu s počítačom a kancelárskymi kreslami s výškovo-nastaviteľným sedením. Na teoretických hodinách využívame eko-tabuľu na písanie a zdieľanie multimediálnych video-prezentácií na veľkej 55″ TV obrazovke. Príďte sa k nám pozrieť na nezáväzné úvodné stretnutie pred začatím kurzu.

2D a 3D modely konštrukcie vozidiel

V rámci teoretickej prípravy sú k nahliadnutiu dostupné 3D modely konštrukcií motorov, riadenia, spojky, prevodovky, brzdy a iné.

Auto-trenažér

Praktický výzcvik sa začína na 3D trenažéri DS 2000/PRO7 nachádzajúcom sa v učebni. Výhodou výcviku na trenažéri je absolvovanie “prvých jázd” aj náročnejších situácií bez stresov a bezpečnostného rizika v cestnej premávke.