Kontakt

Najbližší kurz sk. B začína 22.02.2023, 18.05.2023

Kurzy na všetky skupiny A, B, C, T otvárame priebežne podľa záujmu.

Email

autoskola@dusicka.sk trebisov@dusicka.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 7:00 - 14:00,
Utorok 14:00 - 17:00
Štvrtok 13:00 - 17:00
V inom čase po tel. dohode.

Adresa

Štúrova 4/8, Košice Komenského 10, Trebišov

Mobil

0948 888 816
0948 888 832 (SMS)
0948 888 984(Trebišov)
0948 444 984 (SMS)(Trebišov)

Fakturačné údaje
Sídlo firmy:
DUŠIČKA s.r.o., Partizánska 1522/3, 040 01 Košice
IČO: 47929103, DIČ: 2024147235
IČ DPH: SK2024147235
IBAN: SK74 8330 0000 0024 0071 4714
Bankový účet: 2400714714/8330 (FIO banka)
Zodpovedný zástupca: Branislav Dušička
Prevádzky autoškoly: Štúrova 4/8, 040 01 Košice
                                            Komenského 10, Trebišov

Podnikateľský subjekt je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 36709/V

Dozorný orgán: Okresný úrad Košice – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte