Rozdelenie skupín vodičských preukazov

Najbližší kurz B začína v Košiciach 26.6.2024 o 17:00 a v Trebišove o 11.6.2024 a 18.6.2024 o 15:00

Kurzy na všetky skupiny A, B, C, D, E, T otvárame priebežne podľa záujmu. Aj cez úrad práce, aj na 3-5 splátky bez úveru.

Rozdelenie skupín vodičských preukazov

Prehľadné rozdelenie skupín vodičských preukazov a zákonom stanoveného minimálneho veku je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Poskytujeme výcvik na skoro všetky skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, B96, C, T. Aktuálne pripravujeme technické vybavenie aj pre skupiny CE, D, DE. Súčasťou vozového parku sú osobné autá s manuálnou prevodovkou ako aj s automatickou prevodovou.

Ak hľadáš odpoveď na svoje otázky a nenašiel si, opýtať sa môžete telefonicky, emailom aj cez messenger.

Skupina

Vek

AM

3 kolesá
objem < 50 cm3
výkon < 4 kW

2 kolesá
objem < 50 cm3
výkon < 4 kW

15

A1

(zahŕňa aj AM)

3 kolesá
objem < 50 cm3
výkon < 15 kW

2 kolesá
objem < 125 cm3
výkon < 11 kW

16

A2

(zahŕňa aj AM, A1)

2 kolesá
výkon < 35 kW

18

A

(zahŕňa aj AM, A1, A2)

3 kolesá
výkon > 15 kW

2 kolesá
výkon > 35 kW

24

B1

(zahŕňa aj AM)

štvorkolky vozidlo < 400 kg výkon < 15kW

16

B

(zahŕňa aj AM, B1)

príves > 750 kg
jazd. súprava < 3500 kg

príves < 750 kg
jazd. súprava < 3500 kg

vozidlo < 3500 kg

17

B96

(osobitný výcvik pre B bez skúšky)

vozidlo < 3500 kg
príves > 750 kg
jazd. súprava < 4250 kg

18

BE

(rozšírenie z B)

vozidlo < 3500 kg
príves < 3500 kg

18

C1

(zahŕňa aj T)
(rozšírenie z B)

nákl. vozidlo > 3.5 t < 7.5 t
príves < 750 kg
max. 8 osôb + vodič

18

C1E

(zahŕňa aj BE, T)
(rozšírenie z C1)

vozidlo < 3500 kg
príves > 3500 kg
jazd. súprava < 12 t

nákl. vozidlo > 3.5 t < 7.5 t
príves > 750 kg
jazd. súprava < 12 t
max. 8 osôb + vodič

18

C

(zahŕňa aj C1, T)
(rozšírenie z B)

nákl. vozidlo > 3,5 t
príves < 750 kg
max. 8 osôb + vodič

21

CE

(zahŕňa aj BE, C1E, T)
(rozšírenie z C)

nákl. vozidlo > 3500 kg
príves > 750 kg
max. 8 osôb + vodič

21

D1

(zahŕňa aj T)
(rozšírenie z B)

vozidlo < 8 m
príves < 750 kg
max. 16 osôb + vodič

21

D1E

(zahŕňa aj BE,D1E,T)
(rozšírenie z D1)

vozidlo < 8 m
príves > 750 kg
max. 16 osôb + vodič

21

D

(zahŕňa aj D1,T)
(rozšírenie z B)

príves < 750 kg
od 8 osôb + vodič

24

DE

(zahŕňa aj BE,D1E,T)
(rozšírenie z D)

príves > 750 kg
od 8 osôb + vodič

24

T

(rozšírenie z B)

17

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.slovensko.sk alebo v § 75 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.