Ako prebieha skúška v autoškole

Najbližší kurz B začína 23.5.2024 v Košiciach, 15.5.2024 a 30.05.2024 v Trebišove

Kurzy na všetky skupiny A, B, C, D, E, T otvárame priebežne podľa záujmu. Aj cez úrad práce, aj na splátky.

Ako prebieha skúška v autoškole

Skúška v autoškole začína 7:30, kedy sa stretneme v učebni a čakáme na príchod skúšobného komisára. O tomto čase môžete doplatiť nedoplatky za kolky a doplnkové jazdy. Inštruktor zatiaľ ide vyzdvihnúť policajta na dopravný inšpektorát.

Približne o 8:00 sa začína písať test. V tomto období nevieme odhadnúť, či budete písať test všetci naraz alebo sa rozdelíte na menšie skupiny kvôli hygienickým opatreniam. Po napísaní testu, čakáte na chodbe na výsledok. Ak ste neuspeli na teste, po podpísaní protokolu môžete ísť domov a nasledujúce dni vás môžeme hlásiť na opravný termín. Ak máte test úspešne za sebou, presúvate sa na cvičisko autobusom MHD č. 15, 16 alebo iným spôsobom. Z dôvodu hygienických opatrení vás nemôžeme odviesť našími vozidlami. Vo vozidle môžu byť maximálne 3 osoby – jeden žiak, inštruktor a skúšobný komisár.

Po príchode na cvičisko sa začínajú robiť kuželky. Po každej výmene žiaka sa vozidlo dezinfikuje a odstaví na 15min. Medzitým ďalší žiak pokračuje a robí kuželky s druhým vozidlom, ktoré je k dispozícií. Po úspešných kuželkách sa presuniete na najbližšiu čerpaciu stanicu v okolí. Zvykne to byť čerpacia stanica TAM oproti Mobelixu alebo SLOVNAFT na Alejovej ulici, prípadne SLOVNAFT na Moldavskej ceste oproti Hornbachu.

Jazdy prebiehajú po jednom. Vo vozidle môže sedieť len jeden žiak, inštruktor a skúšobný komisár. Nie vo dvojiciach ako to bolo kedysi. Po každej výmene žiaka sa vozidlo dezinfikuje a odstaví na 15 minút. Medzitým ďalší žiak ide na jazdu s druhým vozidlom, ktoré je k dispozícii.

Po jazde vám skúšobný komisár oznámi výsledok skúšky a po podpise protokolu môžete ísť domov. Na ďalši deň si môžete ísť vybaviť vodičský preukaz na oddelenie dokladov na Komenského ulici (pre Košice-mesto) alebo Triede SNP (pre Košice-okolie), prípadne v inom okresnom meste ak pochádzate mimo Košíc.