Tlačiva na stiahnutie

Najbližší kurz B začína v Košiciach 26.6.2024 o 17:00 a v Trebišove o 11.6.2024 a 18.6.2024 o 15:00

Kurzy na všetky skupiny A, B, C, D, E, T otvárame priebežne podľa záujmu. Aj cez úrad práce, aj na 3-5 splátky bez úveru.

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Tlačivo na vybavenie vodičského preukazu po skúške

Vodičský preukaz vybavíš na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru (nemusí to byť v mieste bydliska). Žiadosť sa podáva osobne – ústnym oznámením pri okienku, kde predložíš potvrdenie o úspešnom absolvovaní skúšky, skontrolujú tvoju totožnosť, vyhotovia fotografiu. Vodičský preukaz ti vydajú na rovnakom mieste do 2 dní pri zrýchlenom vybavení alebo do 30 dní. Môžeš si ho vyzdvihnúť osobne po doručení SMS (alebo niekoho splnomocníš na prevzatie). Postup vybavenia je zverejnený na stránke ministerstva vnútra.

Správne poplatky pre vydanie VP

Výška správnych poplatkov pre vydanie VP je zverejnená na stránke ministerstva vnútra a na stránke slovensko.sk.

Ak máš len 17 rokov, musíš predložiť nasledujúcu žiadosť s uvedením osôb – spolujazdcov, s ktorými budeš jazdiť pod dozorom.