Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Do vodičského kurzu ťa môžeme zaradiť len na základe lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktorý je súčasťou žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia. Túto žiadosť si môžeš vyzdvihnúť osobne v kancelárii autoškoly alebo si ju vytlačiť. Nechaj ju potvrdiť všeobecným lekárom a doruč nám ju pred začiatkom prvej teoretickej hodiny. Bez potvrdenia ťa nemôžeme zaradiť do kurzu a budeš musieť čakať na otvorenie ďalšieho vodičského kurzu. Návštevu lekára si nenechávajte na poslednú chvíľu, pretože ťa môže poslať na očné a iné vyšetrenia.

Postup ako vytlačiť žiadosť

Stiahni si žiadosť a prihlášku. Vytlač ju obojstranne na formát A4. Súčasťou žiadosti je aj prihláška. Žiadosť odovzdávame na polícii a prihláška ostáva v našej evidencii kurzov autoškoly.

Vzor a postup ako vyplniť žiadosť

V prvej orámovanej časti označenej ako Vyplňuje žiadateľ uveď čitateľne tlačeným písmom svoje osobné údaje. Adresa pobytu sa musí uviesť v presne takom istom formáte ako na občianskom preukaze. Ak je tam uvedená mestská časť, tak musíš uviesť aj mestské časť (napríklad Košice-Juh, Košice-Západ, Košice-Staré mesto). Číslo vodičského preukazu a skupiny v tejto časti vyplňuje len osoba, ktorá už je držiteľom vodičského preukazu (napríklad pre motorky). Dátum podpísania v tejto časti musí byť skorší alebo rovnaký ako dátum posudzujúceho lekára. Ak si nie si istý, radšej údaje nevypisuj a doplníme ich spoločne pri zápise do kurzu.

Vzor vyplnenej žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia 1

Nasledujúcu hrubo orámovanú časť vyplňajú len žiadatelia mladší ako 18 rokov. Zákonný zástupca tu uvedie svoje osobné údaje. Dátum podpísania v tejto časti musí byť skorší alebo rovnaký ako dátum posudzujúceho lekára.

Vzor vyplnenej žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia 2

Na druhej strane tlačiva vyplní lekár Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky. Skupina B sa v tomto tlačive označuje ako 1 (jednotka). Pri každom bode 1, 2, 3 sa musí uviesť podpis od lekára. Len jeden z uvedených bodov 1, 2, 3 sa zakrúžkuje a ostatné sa škrtnú. Ak používate okuliare, ktoré musíte nosiť pri vedení motorového vozidla, musí to lekár uviesť ako podmienku 01.01 pre skupinu AM, B1, B. V prípade ak nosíte okuliare aj kontaktné šošovky, musí byť uvedená podmienka: 01.06 pre skupinu AM, B1, B. Počas praktických jázd a skúšok ich potom musíte použivať.

Vzor vyplnenej žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia 3

Na nasledujúcu ohraničenú časť prilepí autoškola pred prihlásením na skúšku e-kolky. E-kolky majú obmedzenú časovú platnosť 1 mesiac, preto ich nekupujte a nenalepujte vopred.

Vzor vyplnenej žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia 4

Posledná časť Čestné prehlásenie sa podpisuje až v deň vykonania skúšky z vedenia motorových vozidiel priamo pred skúšobným komisárom.

Vzor vyplnenej žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia 5

Žiadosť treba skontrolovať a priniesť na úvodné stretnutie pred začiatkom kurzu alebo najneskôr pred začiatkom prvej teoretickej hodiny.

Zdieľať článok