Zápis na vodičský kurz

Najbližší kurz sk. B začína 6.9.2023

Zápis na vodičský kurz

Začiatok najbližšieho skupinového vodičského kurzu sk. B je naplánovaný na 6.9.2023 17:00. Výučba prebieha osobne v učebni, zároveň dinštančne online na diaľku z domu pripojením sa cez videohovor ZOOM. Prípadne si môžete zameškanú teóriu pozrieť dodatočne formou video nahrávky cez youtube alebo uznať účasť cez štátny e-learning odovzdaním testov.

Kondičné jazdy, individuálny vodičský kurz a rýchlokurz môžete začať kedykoľvek po vzájomnej dohode. V súčasnosti evidujeme vysoký záujem o vodičské kurzy, preto kondičné jazdy a rýchlokurzy poskytujeme v obmedzenom počte.

Prihlasovanie sa do vodičského kurzu prebieha telefonickyemailom alebo cez facebook messenger. Konzultácie a poradenstvo poskytujeme zdarma. Osobné stretnutie je možné po telefonickom dohovore.

Zápis si nenechávaj na poslednú chvíľu. Do kurzu ťa zo zákonných dôvodov zaradíme až po doručení potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, ktorý ťa môže poslať na očné vyšetrenie a vybavenie sa môže predĺžiť. Tlačivo si môžeš stiahnúť alebo vydvihnúť  osobne na chodbe pri schodoch pri vstupe do budovy. Žiadosť s potvrdením od lekára je potrebné doručiť do autoškoly pred začiatkom alebo počas prvej teórie, aby sme vaše údaje stihli zaevidovať v štátnom informačnom systéme JISCD. Počet miest je obmedzený, po naplnení kapacity ťa môžeme zaradiť až do nasledujúceho vodičského kurzu.

Prvú splátku (minimálne 300 eur) môžeš zaplatiť prevodom na účet IBAN: SK74 8330 0000 0024 0071 4714 (do poznámky uviesť priezvisko).

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa kurzov v období koronavírusu nájdete v odpovediach na otázky žiakov.