Zápis na vodičský kurz

Najbližší kurz B začína v Košiciach 26.6.2024 o 17:00 a v Trebišove o 11.6.2024 a 18.6.2024 o 15:00

Kurzy na všetky skupiny A, B, C, D, E, T otvárame priebežne podľa záujmu. Aj cez úrad práce, aj na 3-5 splátky bez úveru.

Zápis na vodičský kurz

Začiatok najbližšieho skupinového vodičského kurzu sk. B je naplánovaný na 26.6.2024 o 17:00 v Košiciach alebo 11.6 a 18.6 o 15:00 v Trebišove.

Výučba prebieha osobne v učebni. Ak sa nemôžete zúčastniť osobne, tak sa môžete pripojit z cez mobil, tablet, PC a sledovať výklad z iného miesta pripojením sa cez videohovor ZOOM. Prípadne si môžete zameškanú teóriu pozrieť dodatočne formou video nahrávky cez youtube a uznať účasť na hodine cez štátny e-learning odovzdaním testov.

Kurzy cez úrad práce

Viac info o kurzoch preplácaných úradom práce nájdete na podstránke

Kondičné jazdy, individuálny vodičský kurz a rýchlokurz môžete začať kedykoľvek po vzájomnej dohode. V súčasnosti evidujeme vysoký záujem o vodičské kurzy, preto kondičné jazdy a rýchlokurzy poskytujeme v obmedzenom počte.

Prihlasovanie sa do vodičského kurzu prebieha telefonickyemailom alebo cez facebook messenger. Konzultácie a poradenstvo poskytujeme zdarma. Osobné stretnutie je možné v čase otváracích hodín.

Zápis si nenechávaj na poslednú chvíľu. Do kurzu ťa zo zákonných dôvodov zaradíme až po doručení potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, ktorý ťa môže poslať na očné vyšetrenie a vybavenie sa môže predĺžiť. Tlačivo si môžeš stiahnúť alebo vydvihnúť  osobne na chodbe pri schodoch pri vstupe do budovy. Žiadosť s potvrdením od lekára je potrebné doručiť do autoškoly pred začiatkom alebo počas prvej teórie, aby sme vaše údaje stihli zaevidovať v štátnom informačnom systéme JISCD. Počet miest je obmedzený, po naplnení kapacity ťa môžeme zaradiť až do nasledujúceho vodičského kurzu.

Prvú splátku (minimálne 300 eur) môžeš zaplatiť prevodom na účet IBAN: SK74 8330 0000 0024 0071 4714 (do poznámky uviesť priezvisko).