Kategórie:

Doškoľovací kurz sk. B (odobratý vodičák)

cena od

Ak vám odobrali/zadržali vodičák a nariadili vám absolvovanie doškoľovacieho kurzu, tak ste na správnom mieste. V čase otváracích hodín príďte na krátke a nezáväzné úvodné stretnutie, kde spolu prejdeme požiadavky, ktoré sú uvedené v rozhodnutí. Objednať sa môžete aj na iný konkrétny termín telefonicky a elektronicky.

Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je určený Ministerstvom dopravy (12 x 45 minút teórie a 6 x 45 minút praktických jázd). Praktické jazdy sa vykonávajú na vozidlách najvyššej skupiny vodičského oprávnenia uvedenom v právoplatnom rozhodnutí. Príklad: Ak žiadate o navrátenie sk. B a v rozhodnutí je uvedené B, tak výcvik previeha na osobnom vozidle. Ak žiadate o navrátenie sk. C a v rozhodnutí je uvedené C, tak výcvik prebieha na nákladnom vozdile a pod. Potrebné doklady:
  • Rozhodnutie orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa doškoľovacieho kurzu - tento list doneste so sebou. Bez rozhodnutia vás nemôžeme prihlásiť na kurz.
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - tlačivo si môžete vyzdvihnúť v autoškole
  • Potvrdenie o psychickej spôsobilosti - ak vám to nariadili
Najprv vám odporúčame získať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a o povinných sedeniach so psychológom (ak vám to nariadili). Až potom začať doškoľovací kurz. V prípade potreby sa príďte informovať ako to vybaviť. Na skúšku vás nahlasuje autoškola po absolvovaní doškoľovacieho kurzu a termín skúšky určuje orgán Policajného zboru. Na termín skúšky môžete čakať 5 až 30 dní. V rozhodnutí máte uvedený paragraf a písmeno určujúce časti skúšky, ktoré musíte absolvovať (len test alebo všetky tri časti - test, kuželky, jazdu v meste). Na úspešné zvládnutie skúšky máte len jeden pokus (žiadne opravné termíny) a musíte úspešne zvládnuť všetky časti skúšky. Po neúspešnej skúške musíte čakať tri mesiace, vybaviť si nové rozhodnutie a až potom vás znova môžeme prihlásiť na opravnú skúšku. Učebná osnova predpisuje 12 x 45 min. vyučovacích hodín teórie a 270 hodín praktického výcviku v cestnej premávke.