Kurzy cez úrad práce

Najbližší kurz sk. B začína v KE 24.4.2024 a v TV 18.4.2024

Kurzy pre Trebišov aj Košice na všetky skupiny A, B, C, D, E, T otvárame priebežne podľa záujmu.

Zápis na vodičský kurz cez úrad práce

Vodičké kurzy C, D, T, E začíname každý piatok od 17.5.2024, 24.5.2024, 31.5.2024. Tlačivá Vám môžeme potvrdiť v čase otváracích hodín, ideálne utorky a štvrtky o 18:30:

Výučba teóriie prebieha 50% na 50%. Polovica vyučovacích hodín osobne v učebni a druhá polovica cez štátny e-learning odovzdaním mini-testov. Ak sa nemôžete zúčastniť osobne, tak si hodiny môžete nahradiť s ďalšou skupinou s nasledujúcim kurzom.

Jazdy prebiehajú individuálne po vzájomnej dohode s inštruktomi. Každá skupina má predpísaný iný počet jázd. Kým sa neodjazdia všetky jazdy a neukončí teória, tak sa nedá prihlásiť na skúšku.

Vodičský kurz B

Rozširujúce kurzy BE, B96, C, CE, D, DE, T

Rozširujúci kurz na motorky A1, A2, A

V súčasnosti evidujeme vysoký záujem o vodičské kurzy cez úrad práce, prihlásenie si nenechávajte na poslednú chviľu. O schválenie príspevku cez úrad práce treba požiadať o 30 dní skôr pred začiatkom kurzu.

Prihlasovanie sa do vodičského kurzu prebieha telefonickyemailom alebo cez facebook messenger. Konzultácie a poradenstvo poskytujeme zdarma. Osobné stretnutie je možné v čase otváracích hodín.

Do kurzu Vás zo zákonných dôvodov zaradíme až po doručení potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, ktorý Vás môže poslať na očné vyšetrenie a vybavenie sa môže predĺžiť. U dopravného psychológa sa tiež objednáva 

Tlačivo k lekárovi si môžete stiahnúť z tejto web stránky alebo vydvihnúť  osobne na chodbe pri schodoch pri vstupe do budovy autoškoly. Dopravný psychológ má vlastné tlačivo a nepotrebujete ho zháňať.

Žiadosť s potvrdením od lekára je potrebné doručiť do autoškoly pred začiatkom kurzu alebo počas prvej teórie, aby sme vaše údaje stihli zaevidovať v štátnom informačnom systéme JISCD. Počet miest je obmedzený, po naplnení kapacity Vás môžeme zaradiť až do nasledujúceho vodičského kurzu.

Školné za kurz je preplatené úradom práce až po ukončení kurzu. Úrad nepreplatí kolky na skúšku a náklady vynaložené na potvrdenie lekára a dopravného psychológa.