Preskúšanie odbornej spôsobilosti (zadržaný vodičák)

cena od

Ak vám zadržali vodičák a nariadili vám absolvovanie preskúšanie odbornej spôsobilosti, tak ste na správnom mieste. V čase otváracích hodín príďte na krátke a nezáväzné úvodné stretnutie, kde spolu prejdeme požiadavky, ktoré sú uvedené v rozhodnutí. Objednať sa môžete aj na iný konkrétny termín telefonicky a elektronicky.

  • 299 €
  • 349 €
  • 429 €

  Uvedená dĺžka kurzu nezahŕňa čakanie na termín zápisu do evidenčnej karty vodiča a vydanie nového VP. Termín zápisu určuje policajt a môže sa uskutočniť v rozmedzi 5 až 30 dní od ukončenia kurzu.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti sa týka tých, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz a orgán Policajného zboru im nariadil absolvovanie skúšky (bez nutnosti absolvovať doškoľovacieho kurzu). Na skúšku vás prihlasuje autoškola, termín skúšky určuje orgán Policajného zboru. V rozhodnutí máte uvedený paragraf a písmeno určujúce časti skúšky, ktoré musíte absolvovať (len test alebo všetky tri časti - test, kuželky, jazdu v meste). Na úspešné zvládnutie skúšky máte len jeden pokus (žiadne opravné termíny) a musíte úspešne zvládnuť všetky časti skúšky. Po neúspešnej skúške musíte čakať tri mesiace, vybaviť si nové rozhodnutie a až potom vás znova môžeme prihlásiť na opravnú skúšku. Potrebné doklady:
 • Rozhodnutie orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti - tento list doneste so sebou. Bez rozhodnutia vás nemôžeme prihlásiť na skúšku.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - tlačivo si môžete vyzdvihnúť v autoškole
 • Potvrdenie o psychickej spôsobilosti - ak vám to nariadili